PAKETA E VIZIBILITETIT (LOGO)

PAKETA E VIZIBILITETIT (LOGO)

Ketu mund te shkarkoni LOGOT ne kuader te PZHRSH ku perfshihen:

  • Logot e PZHRSH 
  • Logot e AZHR-ve
  • Logot e Partnerit Zbatues 
  • Logot e Mundesuesit te Ekspertizes Lokale