LAJME

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 1 – 30 Korrik 2020

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 1 – 30 Korrik 2020

Në kuadër të Skemës së Granteve në Mbështetje të Zonave të Prekura nga Tërmeti publikuar më 20 Korrik 2020, me...
Thirrje për aplikime në mbështetje të zonave të prekura nga tërmeti në Shqipëri

Thirrje për aplikime në mbështetje të zonave të prekura nga tërmeti në Shqipëri

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZHRSH), një projekt i financuar nga SDC dhe ADA, që zbatohet në...

NEWS

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 1 – 30 Korrik 2020

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 1 – 30 Korrik 2020

Në kuadër të Skemës së Granteve në Mbështetje të Zonave të Prekura nga Tërmeti publikuar më 20...
Thirrje për aplikime në mbështetje të zonave të prekura nga tërmeti në Shqipëri

Thirrje për aplikime në mbështetje të zonave të prekura nga tërmeti në Shqipëri

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZHRSH), një projekt i financuar nga SDC dhe ADA...

PZHRSH forcon kapacitetet e Agjencive tё Zhvillimit Rajonal nё Planifikim dhe Programim

Njё seri Workshop-esh u zhvilluan me AZHR-te, duke ndarё me ta qasjen dhe metodologjinё e procesit tё “Planifikimit dhe Programimit”

PZHRSH akordon 16 grante për Bashkitë (Skema Pilote Rajonale e Granteve)

Në kuadër të Skemës Pilote Rajonale të Granteve, PZHRSH akordoi 16 grante  për të financuar ndërhyrje infrastrukturore të shkallës së vogël ...

Financuar nga

Implementuar nga:

Financuar nga:

Implementuar nga