Aktivitete

RDPA i ofron asistencë teknike Qeverisë së Shqipërisë për t’u përgatitur për Negociatat e Kapitullit 22

Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Europian ka nisur që në fillim të vitit 2000 dhe u konkretizua me aplikimin...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 4

Përfaqësues të bashkive të Rajonit 4 morën pjesë në trajnimin e tretë me titull “Udhëzues Praktik për Procedurat e...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 1

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 3

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 2

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 1

Në vijueshmëri të ciklit të trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale, përfaqësues të bashkive të Rajonit 1...

Udhëzuesi PRAG-Trajnim i Trajnerëve (ToT)

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), do të...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 3

Në vijueshmëri të ciklit të trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale, përfaqësues të bashkive të Rajonit 3...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 2

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnimi i Trajnerëve (ToT)

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), po...