Sylvia Indjova-Vassikova

Sylvia u bashkua me ekipin si një eksperte afatshkurtër e sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit dhe që nga korriku i vitit 2020 ajo ka kryer detyra si eksperte ndërkombëtare afatgjatë – menaxhere e programimit të zhvillimit rajonal dhe...
Juljana BILBILAJ

Juljana BILBILAJ

Juljana Bilbilaj është Asistente Ekzekutive Projekti për Programin e Zhvillimit Rajonal në Shqipëri. Znjsh. Bilbilaj është një studiuese dhe eksperte e re që punon me projekte zhvillimore dhe kërkimore. Znjsh. Bilbilaj mban diplomën Master i...
VACANCY ANNOUNCEMENT

VACANCY ANNOUNCEMENT

Programme Executive Assistant We are looking for an experienced executive assistant experienced in producing analytical and high quality documents. The assistant will work under the direction of the Team Leader and Deputy Team Leader of the...