Zenel BAJRAMI

Zenel BAJRAMI

Zenel BAJRAMI ka pozicionin e Ekspertit në Mbështetje të Zhvillimit Rajonal në PZHRSH. Ai ka përfunduar studimet e tij Bachelor në Departamentin e Planifikimit të Qyteteve të mëdha dhe Rajoneve, në Universitetin Teknik Middle East, Turqi...
Imeldi SOKOLI

Imeldi SOKOLI

Imeldi SOKOLI mban pozicionin e Ekspertit Lokal për Planifikimin Rajonal në PZHRSH. Ai punon si Planifikues Urban dhe Rajonal në Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit që nga Shkurti 2015. Përvoja e tij shtrihet edhe në fusha të tjera të...
Orjana SAQE

Orjana SAQE

Orjana SAQE mban pozicionin e Administratores së Financës & në Mbështetje të Grantit të PZHRSH. Znj. Saqe është diplomuar në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë, dega Financë-Kontabilitet. Ajo ka përvojë 11 vjeçare si...
Kejt DHRAMI

Kejt DHRAMI

Kejt DHRAMI mban pozicionin e Ekspertes për Mbështetjen e Zhvillimit Rajonal. Znjsh. Dhrami është eksperte në qeverisjen territoriale dhe planifikimin urban, kandidate Doktorature, pjesë e Doktoraturës Ndërkombëtare për Arkitekturë dhe Planifikim...
Fiona IMAMI

Fiona IMAMI

Fiona IMAMI mban pozicionin e Ekspertes në Mbështetjen për Zhvillimin Rajonal. Znj. Imami është Planifikuese Urbane. Ajo punon në këtë fushë prej 2014. Ajo mban një diplomë master në Strehim dhe Menaxhim të Tokës, dhe një diplomë Master Shkencor...
Erinda TOSKA

Erinda TOSKA

Erinda Toska Menaxhere e Programit të Programit për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri Ajo ka një përvojë të gjerë në menaxhimin e projekteve në organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet publike në nivelin vendimmarrës, mban një diplomë në...
Ada BEDINI

Ada BEDINI

Ada BEDINI mban pozicionin e Menaxheres së Granteve të Zhvillimit Rajonal në PZHRSH. Znj. Bedini ka më shumë se 10 vjet përvojë profesionale, pjesën më të madhe në administratën publike ku ajo ka qenë e angazhuar si në çështjet e BE-s dhe...
Anila BEJKO GJIKA

Anila BEJKO GJIKA

Anila Bejko (Gjika) mban pozicionin e Ekspertes Kyçe për Zhvillimin Rajonal dhe Ngritjen e Kapaciteteve dhe zëvendës Drejtuese e Skuadrës së Projektit. Znj. Bejko është eksperte në Qeverisjen Territoriale dhe Financat Publike, me rreth 20 vite...
Valeria Valeri

Valeria Valeri

Valeria VALERI mban pozicionin e Menaxheres së Projekteve dhe Granteve të Zhvillimit Rajonal. Znj.Valeri është një ekonomiste rajonale me një përvojë mbi 25 vjeçare në shumë shtete për programimin dhe menaxhimin financiar të Programeve...
HYSEN PESHKU

HYSEN PESHKU

Hysen PESHKU mban pozicionin e Menaxherit të Zyrës në PZHRSH. Z. Peshku u diplomua për Gjuhë Angleze (Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Anglishtes) dhe si gjuhë të dytë, në Italisht. Gjithashtu, ai ka ndjekur...