Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin kontribuon në zbatimin e Programit për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin kontribuon në zbatimin e Programit për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, e harmonizuar me programin kombëtar të Qeverisë Shqiptare për zhvillimin Socio-ekonomik te vendit “Programin për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë...