Konsultimet

RDPA i ofron asistencë teknike Qeverisë së Shqipërisë për t’u përgatitur për Negociatat e Kapitullit 22

Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Europian ka nisur që në fillim të vitit 2000 dhe u konkretizua me aplikimin për anëtarësim në BE më 28 prill 2009. Këshilli i Bashkimit Europian, vetëm pas gati 5 vitesh, në qershor 2014, vendosi t’i japë Shqipërisë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Që atëherë, Shqipëria

Raundi i parë i procesit të Konsultimit dhe Ndërgjegjësimit për Reformën e Zhvillimit Rajonal dhe Kohezionit në Shqipëri u finalizua me sukses!

Raundi i parë i procesit të Konsultimit dhe Ndërgjegjësimit për Reformën e Zhvillimit Rajonal dhe Kohezionit në Shqipëri u finalizua me sukses!

20.04.2021 Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) dhe Zyra e Zëvendës Kryeministrit me mbështetjen e PZHRSH, gjatë periudhës Dhjetor 2020 – Prill 2021 zhvilluan një raund konsultimesh me 26 takime në 12 Qarqet, në të 4 Rajonet e Zhvillimit Rajonal të vendit. Gjatë këtij procesi konsultimi, 183 aktorë institucional dhe jo-institucionalë ishin...