Skuadra e Programit

Carl HELLER

Drejtues i Skuadrës

Valeria VALERI

Menaxherja e Granteve Dhe Projekteve Për Zhvillimin Rajonal

Anila BEJKO GJIKA

Ekspert për Zhvillimin Rajonal dhe Ngritjen e Kapaciteteve

Ada BEDINI

Menaxherja e Granteve për Zhvillimin Rajonal

Erinda TOSKA

Koordinatore e Programit

Fiona IMAMI

Eksperte për Mbështetjen e Zhvillimit Rajonal

Kejt DHRAMI

Eksperte për Mbështetjen e Zhvillimit Rajonal

Orjana SAQE

Administratore e Financave dhe Granteve

Imeldi SOKOLI

Ekspert për Mbështetjen e Zhvillimit Rajonal

Zenel BAJRAMI

Ekspert për Mbështetjen e Zhvillimit Rajonal

Hysen PESHKU

Menaxher i Zyrës