Publications

PAKETA E VIZIBILITETIT (LOGO)

PAKETA E VIZIBILITETIT (LOGO)

Ketu mund te shkarkoni LOGOT ne kuader te PZHRSH ku perfshihen: Logot e PZHRSH  Logot e AZHR-ve Logot e Partnerit...
Skema Pilote Rajonale e Granteve – “Pyetje & Përgjigje Nr.2”

Skema Pilote Rajonale e Granteve – “Pyetje & Përgjigje Nr.2”

Në kuadër të Skemës Pilote Rajonale të Granteve lancuar nga Programi për Zhvilimin Rajonal në Shqipëri, me...
Skema Pilote Rajonale e Granteve – “Pyetje & Përgjigje”

Skema Pilote Rajonale e Granteve – “Pyetje & Përgjigje”

Në kuadër të Skemës Pilote Rajonale të Granteve lancuar nga Programi për Zhvilimin Rajonal në Shqipëri, me...
Rregulla të Komunikimit

Rregulla të Komunikimit

Ky Dokument përcakton rregullat e përgjithshme përsa i përket zbatimit të proceseve të komunikimit publik të...