Publications

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin kontribuon në zbatimin e Programit për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin kontribuon në zbatimin e Programit për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, e harmonizuar me programin kombëtar të Qeverisë Shqiptare...
Manual i Vizibilitetit

Manual i Vizibilitetit

VISIBILITY-MANUAL-RDPA-NEW-2022_compressedDownload
Njoftim për vend vakant

Njoftim për vend vakant

Reforma e Zhvillimit Rajonal konsiderohet nga Qeveria Shqiptare si një objektiv i rëndësishëm kombëtar. Në këtë...
“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

Në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvilimin Rajonal dhe Kohezionin publikuar më 15 Korrik 2021, me mbështetjen...
Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin u përgatit nga Zyra e Zëvendës Kryeministrit dhe Fondi Shqiptar i...