Lajmet e Fundit

RDPA i ofron asistencë teknike Qeverisë së Shqipërisë për t’u përgatitur për Negociatat e Kapitullit 22

Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Europian ka nisur që në fillim të vitit 2000 dhe u konkretizua me aplikimin...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 3

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 2

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 1

Në vijueshmëri të ciklit të trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale, përfaqësues të bashkive të Rajonit 1...
Vizita Kontrolli në terren për projektet e financuara nga Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Vizita Kontrolli në terren për projektet e financuara nga Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin nisi zbatimin në Janar 2022, pasi 10 Bashki u përzgjodhën si...