Lajmet e Fundit

Eventi Përmbyllës i Projektit PZHRSH!

Eventi Përmbyllës i Projektit PZHRSH!

Në muajt e fundit të një programi 6-vjeçar, në datë 23 Maj 2023 u zhvillua dhe Ceremonia Përmbyllëse e Regional...

Mbyllet me sukses raundi i parë i takimeve me katër Nëngrupet e IIWG CH 22.

Në koordinim të ngushtë me Negociatorin për Kapitullin 22 dhe Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore...

Trajnim për klasifikimin NUTS _ GNPIE Kapitulli 22 dhe FSHZH

Si pjesë e mbështetjes së ofruar nga projekti PZHRSH Faza IV, i financuar nga qeveria Zviceriane dhe ajo Austriake...

Tryezë Diskutimesh mbi Kapitalizimin dhe Mësimet e Nxjerra

Në muajin e fundit të zbatimit të “Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri”, një projekt i Qeverisë Zvicerane...
Takimi i Dytë i Grupit Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin 22

Takimi i Dytë i Grupit Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin 22

Në datë 6 Mars 2023, u zhvillua në Tiranë takimi i dytë i Grupit Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin 22...