Lajmet e Fundit

Vizita Studimore nё Portugali: Njё Eksperiencё e pasur pёr tё mёsuar rreth Qasjes Europiane tё Zhvillimit Rajonal

Vizita Studimore nё Portugali: Njё Eksperiencё e pasur pёr tё mёsuar rreth Qasjes Europiane tё Zhvillimit Rajonal

Vizita u fokusua nё kryeqytetin Lisbonё si dhe nё Rajonin ‘Centro’, njё nga rajonet mё tё mёdha nё Portugali i cili...
Zhvillimi Rajonal dhe Politika e Kohezionit tё BE-sё: Njё Qasje e drejtuar tek Nevojat e Zhvillimit Rajonal

Zhvillimi Rajonal dhe Politika e Kohezionit tё BE-sё: Njё Qasje e drejtuar tek Nevojat e Zhvillimit Rajonal

September 2018
Politika e Kohezionit ёshtё instrumenti kryesor politik i BE-sё, qё i drejtohet rajoneve dhe qyteteve nё mbarё...
Zhvillimi Rajonal në Shqipëri në Dritën e Integrimit Europian.

Zhvillimi Rajonal në Shqipëri në Dritën e Integrimit Europian.

Editorial nga Carl Heller (Drejtues i PZHRSH-së) Duke ju referuar zhvillimeve të fundit rreth hapjes së mundshme të...
PZHRSH akordon 16 grante për Bashkitë (Skema Pilote Rajonale e Granteve)

PZHRSH akordon 16 grante për Bashkitë (Skema Pilote Rajonale e Granteve)

Në kuadër të Skemës Pilote Rajonale të Granteve, PZHRSH akordoi 16 grante  për të financuar ndërhyrje...
Përzgjedhja e Projekteve për Skemën Pilote të Granteve të PZHRSH-së

Përzgjedhja e Projekteve për Skemën Pilote të Granteve të PZHRSH-së

Sot, 18 Qershor 2018, PZHRSH ka njoftuar tё gjitha Bashkitё aplikuese rreth rezultateve tё Procesit tё Vlerёsimit nё...