Instrumentat e Diturisë

Në kuadër të Programit të Zhvillimit Rajonal në Shqipëri, do të zhvillohen dhe shpërndahen Instrumentet e Dijes, ku përfshihen teoritë, kornizat, modelet, mjetet dhe disiplinat mbështetëse që janë me rëndësi me palët e interesuara dhe aktorët e kyc në proceset e zhvillimit rajonal.

Instrumentet e Dijes përbëjnë menaxhimin sistematik të aseteve të dijes së Programit tonë me qëllim  krijimin e vlerave dhe përmbushjen e kërkesave taktike & strategjike.