Skema e granteve 2

Vizita Kontrolli në terren për projektet e financuara nga Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Vizita Kontrolli në terren për projektet e financuara nga Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin nisi zbatimin në Janar 2022, pasi 10 Bashki u përzgjodhën si përfituese të mundshme. Projektet e përzgjedhura ishin të gjitha të lokalizuara në fshatrat e identifikuar nga programi “100+ fshatrat”. Qëllimi dhe natyra e Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin fokusohet në...

Menaxhimi dhe raportimi narrativ dhe financiar- Trajnim

Në datën 15 prill 2022 u zhvillua trajnimi “Menaxhimi dhe raportimi narrativ dhe financiar” në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Trajnimi pati për qëllim njohjen e stafit të bashkive përfituese me formatet e raportimit, strukturën e monitorimit si dhe ndarjen e mësimeve të marra nga skemat e mëparshme për t’ju

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin- Projektet fituese

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin- Projektet fituese

https://www.youtube.com/watch?v=HkNnpeHpLI4
Skema e Granteve per Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Skema e Granteve per Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

https://www.youtube.com/watch?v=9kMxS4eYJY4

Ligji i Prokurimit Publik Dhe Risitë – Trajnim

Në datën 22 shkurt 2022 u zhvillua trajnimi “Ligji i Prokurimit Publik Dhe Risitë” nga Programi për Zhvillimin Rajonal dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në kuadër të zbatimit të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Trajnimi u zhvillua me pjesëmarrjen fizike të 13 përfaqësuesëve të bashkive të përfshirë në zbatimin e...

Manaxhimi i Kontratës së Grantit – Trajnim

Në datën 3 shkurt 2022 u zhvillua trajnimi “Manaxhimi i Kontratës së Grantit” nga Programi për Zhvillimin Rajonal dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në kuadër të fillimit të zbatimit të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Në trajnim morën pjesë punonjësit e 10 Bashkive fituese të Skemës së dytë të cilët do të

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin kontribuon në zbatimin e Programit për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin kontribuon në zbatimin e Programit për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, e harmonizuar me programin kombëtar të Qeverisë Shqiptare për zhvillimin Socio-ekonomik te vendit “Programin për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026”, sapo ka filluar zbatimin me Bashkitë fituese të përzgjedhura nga një proces I gjatë...
Finalizohet faza e parë – Vlerësimi i Koncept Notave në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Finalizohet faza e parë – Vlerësimi i Koncept Notave në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit kanë finalizuar fazën e parë të procedurës së vlerësimit për aplikimet e dorëzuara brenda afatit përfundimtar të Thirrjes për Aplikime në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. 61 aplikime u dorëzuan brenda datës...
Korrigjim i Thirrjes për Aplikime për Skemën e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Korrigjim i Thirrjes për Aplikime për Skemën e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

ALB_Corrigendum_RDPARDC_CfP_27.09.2021_FinDownload
“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

Në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvilimin Rajonal dhe Kohezionin publikuar më 15 Korrik 2021, me mbështetjen financiare të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim, PZHRSH-ja përgatiti dokumentin me “Pyetje & Përgjigje” i cili mundëson sqarime të mëtejshme mbi skemën e...
Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal- Sesionet e Informimit

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal- Sesionet e Informimit

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri në partneritet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Zhvilluan katër sesione informimi për Skemën e Dytë të Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Sesionet e informimit u zhvilluan: – në datë 28 Korrik në Shkodër për Rajonin 1, – në datë 27 Korrik në Tiranë për Rajonin 2, –...
Skema e Dytë e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Skema e Dytë e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri në partneritet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, zhvilluan katër sesione informimi për Skemën e Dytë të Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Sesionet e informimit u zhvilluan përkatësisht në Shkodër për Rajonin 1, në Tiranë për Rajonin 2, në Korçë per Rajonin 3 dhe në Vlorë për Rajonin 4...
Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri (PZHRSH),  në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) publikon Skemën e dytë të Granteve e cila ka në fokus zhvillimin rajonal dhe kohezionin.

Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri (PZHRSH), në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) publikon Skemën e dytë të Granteve e cila ka në fokus zhvillimin rajonal dhe kohezionin.

Skema është përgatitur në harmonizim me “Programin për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e Shqipërisë 2022-2026” zbatuar nga FSHZH, meqënëse objektivat e ketij programi kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të Programit të PZHRSH. Skema e dytë e Granteve vë theksin në nevojat prioritare dhe potencialet që kanë...