Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal- Sesionet e Informimit

Skema e Granteve për Zhvillimin Rajonal- Sesionet e Informimit

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri në partneritet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Zhvilluan katër sesione informimi për Skemën e Dytë të Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin. Sesionet e informimit u zhvilluan: – në datë 28 Korrik në Shkodër për Rajonin 1, – në datë 27 Korrik në Tiranë për Rajonin 2, – në datë 26 Korrik në Korçë për Rajonin 3, – në datë 29 Korrik në Vlorë për Rajonin 4. Pjesëmarrës në këto takime ishin përfaqësuesit e bashkive sipas rajoneve përkatëse.