Virtual Discussion No 3 on the Draft Law on Regional Development and Cohesion – Municipalities of the Development Region Fier – Vlora – Gjirokastra

Virtual Discussion No 3 on the Draft Law on Regional Development and Cohesion – Municipalities of the Development Region Fier – Vlora – Gjirokastra

21 Maj 2020

U zhvillua sot, takimi i fundit virtual me Bashkite e Rajonit Zhvillimor Fier – Vlorë – Gjirokastër per ProjektLigjin per Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin.

Fokusi i këtij takimi ishte roli organeve te veteqeverisjes vendore ne zbatim te ProjektLigjit, dhe Skema Institucionale qe garanton zbatimin e suksesshem te Politikes se hvillimit Rajonal ne Shqiperi.

Për të lexuar ‘Minutat e Takimit’ klikoni më poshtë