Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Skema e granteve të PZHRSH-së në mbështetje të zonave të prekura nga tërmeti është iniciativë e SDC dhe ADA si përgjigje dhe adresim të nevojave të pushtetit lokal në situatën e krijuar pas tërmetit të Nëntorit me objektivin e përgjithshëm të mbështesë të gjithë komunitetet dhe njësitë e qeverisjes lokale të prekura direkt nga tërmeti të adresojnë sfidat zhvillimore komplekse të rimëkëmbjes në territoret e tyre bazuar në potencialet e identifikuara, duke ndjekur orientimet strategjike të planit të rimëkëmbjes.

Objektivi specifik i skemës së granteve PZHRSH është të mbështesë ndërhyrjet e rehabilitimit dhe rindërtimit, veçanërisht në bashkitë më të prekura: Shijak, Durrës, Krujë, Tiranë, Kamëz, Vorë, Kavajë, Rrogozhinë, Kurbin, Mirditë dhe Lezhë, në përputhje me zonat e ndërhyrjes së skemës.

Për të shkarkuar ‘Thirrjen për Propozime’ të kësaj Skeme Grantesh klikoni më poshtë