Menaxhimi i Ciklit të Projektit- Rajoni 1

Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri, po zhvillon këto 2 ditë raundin e dytë të trajnimit për “Menaxhimin e Ciklit të Projektit” / “Project cycle Management” me bashkitë e Rajonit Zhvillimor Kukës – Shkodër – Lezhë, në koordinim të ngushte më Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, ASPA.