Publications

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

Në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvilimin Rajonal dhe Kohezionin publikuar më 15 Korrik 2021, me mbështetjen...
Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin u përgatit nga Zyra e Zëvendës Kryeministrit dhe Fondi Shqiptar i...
Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Ligji për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Skema e granteve të PZHRSH-së në mbështetje të zonave të prekura nga tërmeti është iniciativë e SDC dhe ADA si...
Rritja e Potencialeve Ekonomike të Shqipërisë

Rritja e Potencialeve Ekonomike të Shqipërisë

Politika rajonale duhet të dakordësohet nga Qeveria, të përfshihet në legjislacionin përkatës, dhe nevojitet të jetë...
“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 1 – 30 Korrik 2020

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 1 – 30 Korrik 2020

Në kuadër të Skemës së Granteve në Mbështetje të Zonave të Prekura nga Tërmeti publikuar më 20 Korrik 2020, me...