Lajmet e Fundit

RDPA i ofron asistencë teknike Qeverisë së Shqipërisë për t’u përgatitur për Negociatat e Kapitullit 22

Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Europian ka nisur që në fillim të vitit 2000 dhe u konkretizua me aplikimin...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 3

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Udhëzuesi PRAG – Trajnim Rajoni 2

Programi për Zhvillimin Rajonal (PZHRSH) në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) prej...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 4

Mbyllet me sukses cikli i dytë i trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale! Përfaqësues të bashkive të...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 1

Në vijueshmëri të ciklit të trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale, përfaqësues të bashkive të Rajonit 1...