Lajmet e Fundit

Finalizohet faza e parë – Vlerësimi i Koncept Notave në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Finalizohet faza e parë – Vlerësimi i Koncept Notave në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit kanë...
Korrigjim i Thirrjes për Aplikime për Skemën e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

Korrigjim i Thirrjes për Aplikime për Skemën e Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin

ALB_Corrigendum_RDPARDC_CfP_27.09.2021_FinDownload
“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

“PYETJE & PËRGJIGJE”/ 15 – 30 Korrik 2021

Në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvilimin Rajonal dhe Kohezionin publikuar më 15 Korrik 2021, me mbështetjen...
Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri (PZHRSH), një projekt i SDC dhe ADA, në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) publikon Skemën e dytë të Granteve e cila ka në fokus zhvillimin rajonal dhe kohezionin.

Programi për Zhvillimin Rajonal Shqipëri (PZHRSH), një projekt i SDC dhe ADA, në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) publikon Skemën e dytë të Granteve e cila ka në fokus zhvillimin rajonal dhe kohezionin.

Skema është përgatitur në harmonizim me “Programin për Zhvillimin e Integruar dhe të Qëndrueshëm të 100 + Fshatrat e...
“Monumenti që zgjon Turizmin, Presqop, Petrele

“Monumenti që zgjon Turizmin, Presqop, Petrele

“Monumenti qe zgjon Turizmin, Presqop, Petrele, Bashkia Tirane eshte nje nga 8 projektet fituese ne kuader te...