Dokumente Analitike

 ANALITIKA është zbulimi, interpretimi dhe komunikimi i modeleve të strukturuara nga të dhënat. 

Në këtë faqe do të mund të gjeni DOKUMENTET ANALITIKË të përgatitur në kuadrin e aktiviteteve dhe proceseve të PZhRSH-së.