RDPA i ofron asistencë teknike Qeverisë së Shqipërisë për t’u përgatitur për Negociatat e Kapitullit 22

Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Europian ka nisur që në fillim të vitit 2000 dhe u konkretizua me aplikimin për anëtarësim në BE më 28 prill 2009. Këshilli i Bashkimit Europian, vetëm pas gati 5 vitesh, në qershor 2014, vendosi t’i...

Studimi i Fizibilitetit- Trajnim Rajoni 4

Mbyllet me sukses cikli i dytë i trajnimeve për institucionet e qeverisjes lokale! Përfaqësues të bashkive të Rajonit 4 morën pjesë në trajnimin për “Studimet e Fizibilitetit” i cili u zhvillua në datat 06-07 Qershor 2022 në Vlorë.  Trajnimi...