Inagurohet me sukses projekti “Rivitalizimi i mjediseve atraktive turistike në fshatin turistik Roshnik”!

Projekti u zbatua nga Bashkia Berat në kuadër të Skemës së Granteve për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin, të implementuar nga Regional Development Programme Albania dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit/ Albanian Development Fund , me mbështetjen...

RDPA i ofron asistencë teknike Qeverisë së Shqipërisë për t’u përgatitur për Negociatat e Kapitullit 22

Rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Europian ka nisur që në fillim të vitit 2000 dhe u konkretizua me aplikimin për anëtarësim në BE më 28 prill 2009. Këshilli i Bashkimit Europian, vetëm pas gati 5 vitesh, në qershor 2014, vendosi t’i...