Video

“Monumenti që zgjon Turizmin, Presqop, Petrele

“Monumenti që zgjon Turizmin, Presqop, Petrele

“Monumenti qe zgjon Turizmin, Presqop, Petrele, Bashkia Tirane eshte nje nga 8 projektet fituese ne kuader te Skemes se Granteve ne Mbeshtetje te Zonave te Prekura nga Termeti. Skema e Granteve zbatohet nga Programi per Zhvillimin Rajonal dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Programi per Zhvillimin Rajonal ne Shqiperi (RDPA) eshte nje projekt i

Rehabilitimi i Sallës së Koncerteve të Pallatit të Kulturës “Ibrahim Berdaku”, Bashkia Krujë

Rehabilitimi i Sallës së Koncerteve të Pallatit të Kulturës “Ibrahim Berdaku”, Bashkia Krujë

Rehabilitimi i Salles se Koncerteve te Pallatit te Kultures “Ibrahim Berdaku”, Bashkia Kruje, eshte nje nga 8 projektet fituese ne kuader te Skemes se Granteve ne Mbeshtetje te Zonave te Prekura nga Termeti. Skema e Granteve zbatohet nga Programi per Zhvillimin Rajonal dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Programi per Zhvillimin Rajonal ne Shqiperi (RDPA) eshte

Prezantimi i RDPA në Tiranë

Prezantimi i RDPA në Tiranë

17 May 2017

Programi i Zhvillimit Rajonal në Shqipëri III, u prezantua në një aktivitet të hapur publik me përfaqësues kryesorë nga qeveria qendrore dhe lokale, shoqëria civile, komuniteti ndërkombëtar dhe aktorë të lidhur me zhvillimin rajonal.

Politika e Kohezionit e Bashkimit Europian: Investojmë në Qytetet dhe Rajonet Tuaja

Politika e Kohezionit e Bashkimit Europian: Investojmë në Qytetet dhe Rajonet Tuaja

Çdo vit BE investon miliona Euro në krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik, për të ndihmuar në uljen e diferencave sociale dhe ekonomike midis rajoneve të saj. Kjo video e shkurtër do t’ju tregojë më shumë se si këto investime të BE-së mund të përmirësojnë jetën e përditshme të qytetarëve duke stimuluar rritjen ekonomike në rajonin e tyre.